Masz pytanie? Tel.: 608 863 339
poniedziałek – piątek: 9.00-18.00

Dyplomowany Specjalista Ekonomista

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

 • A
 • A
 • A

Dyplomowany Specjalista
EKONOMISTA

Oferujemy kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą lub bez matury.

Nauka będzie odbywać się on-line.

Cały cykl nauczania to trzy semestry

od 15 października 2023 r. do 28 lutego 2024 r. (semestr I)
od 1 marca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. (semestr II)
od 15 października 2024 r. do 28 lutego 2025 r. (semestr III)

Czesne

 • 320 zł za miesiąc nauki (przez 15 miesięcy)
 • 1600 zł za semestr nauki (przez 3 semestry)
 • 4800 zł za cały cykl kształcenia (trzy semestry)

Kształcenie specjalistyczne skierowane jest do osób, które:

 • chcą szybko zdobyć nowy zawód, tylko 3 semestry

Masz pytanie? Dzwoń: +48 608 863 339

(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00)

Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista

 • odpłatność: 320 zł miesięcznie

Sprawdź jakie musisz mieć wykształcenie aby zdobyć świadectwo dyplomowanego specjalisty

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:

 • ukończone liceum ogólnokształcące
 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości

Dla kogo jest to adresowane kształcenie specjalistyczne?

 • Kształcenie w ramach piątego poziomu stanowi swoisty pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Główną zaletą wprowadzenia krótkich cykli kształcenia w Polsce, czyli inaczej edukacji na poziomie piątym, jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.
 • Studiami poziomu piątego zainteresowani mogą być zarówno osoby dojrzałe, z doświadczeniem zawodowym, które chciałyby np. zdobyć wyższe kwalifikacje lub chciałyby się przekwalifikować. Inną grupą chętnych na takie kursy są absolwenci szkół średnich jeszcze niezdecydowani co do dalszej ścieżki kształcenia.

Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych

 

Pierwsze z nich odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – piąty, szósty i siódmy poziom realizowany na uczelniach – to odpowiednio kształcenie specjalistyczne, studia pierwszego i drugiego stopnia, a ósmy, będący jakby zwieńczeniem kompletnego programu edukacji, to studia doktoranckie.

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje
odpowiadające poziomom PRK

8

Dyplom doktora

7

Dyplom magistra

6

Dyplom licencjata/inżyniera

5

Świadectwo dyplomowanego specjalisty

4

Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości

3

Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach

2

Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej

1

Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej

Co to jest kształcenie specjalistyczne?

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
(…)
4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Jak wygląda kształcenie specjalistyczne na świecie?

Kształcenie w ramach poziomu 5. oferowane jest prawie we wszystkich krajach Europy i jest niezwykle popularne w USA (system koledżów). Za granicą w ramach 5. poziomu oferowany bywa np. cykl, który trwa 3-4 semestry, a dyplom, który otrzymuje się po ukończeniu kursu określany jest np. mianem „associated degree”.

 

Zobacz Wikipedia Poziom 5 (krótki cykl studiów pierwszego stopnia)

Poziom 5 (krótki cykl studiów pierwszego stopnia)

Obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy

Rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów

Zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom; analizowanie i rozwijanie osiągnięćpracy własnej oraz innych osób

Level 5

Comprehensive, specialised, factual and theoretical knowledge within a field of work or study and an awareness of the boundaries of that knowledge

A comprehensive range of cognitive and practical skills required to develop creative solutions to abstract problems

Exercise management and supervision in contexts of work or study activities where there is unpredictable change; review and develop performance of self and others

Zobacz jakie dostaniesz świadectwo

Czego Cię nauczymy

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Co zrobić aby się zapisać?

 • Krok 1
 • Krok 2
 • Krok 3

Dlaczego warto wybrać kształcenie przez internet?

 • Oszczędzają czas i pieniądze!
 • Możliwość połączenia nauki z pracą zawodową
 • Organizacja własnego czasu w dowolny sposób
 • Dostęp do kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie
 • Szansa nauki dla osób mieszkających daleko od ośrodków akademickich oraz osób z niepełnosprawnościami
 • Dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze!

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeśli masz pytanie związane z organizacją studiów, skontaktuj się ze mną:

Dane organizatora

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
woj. mazowieckie

Odwiedź stronę internetową uczelni: www.ult.edu.pl

Koordynator

mgr Ewelina Gołębiowska
specjalista ds. rozwoju i jakości
Masz pytanie? Dzwoń
tel. +48 608 863 339
pon-piąt. 9.00-18.00
e-mail: egolebiowska@ult.edu.pl

Zapisz się wstępnie

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

Rozpoczęcie: 15 października 2022 r.

Zakończenie: 28 lutego 2024 r.

Temat: Dyplomowany Specjalista Ekonomista

Cena: 320 zł miesięcznie

Uwagi: Zapisz się wstępnie już teraz. Otrzymasz od nas więcej informacji

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

  Zapisz się wstępnie

  Do niczego to nie zobowiązuje

  Dostaniesz od nas więcej informacji.

    

    

   Nasza uczelnia

   Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu: www.ult.edu.pl

   Koordynator

   mgr Ewelina Gołębiowska
   specjalista ds. rozwoju i jakości
   Masz pytanie? Dzwoń
   tel. +48 608 863 339
   pon-piąt. 9.00-18.00
   e-mail: egolebiowska@ult.edu.pl